Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskatinimai ir apdovanojimai 2022 metais

Skatinimo ir apdovanojimo priežastis

Darbuotojų skaičius

Už įvairiapusę pedagoginę veiklą, aukštus mokinių pasiekimus matematikos valstybiniame brandos egzamine, mokinių verslumo skatinimo projekto „BE BETTER“ įgyvendinimą gimnazijoje

1

Už kruopštų bei kryptingą pedagoginį darbą, aukštus mokinių pasiekimus lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniame brandos egzamine, rajono olimpiadoje

1

Už socialinės pagalbos organizavimą gimnazijoje, nuoširdų dėmesį mokinių problemoms ir jų sprendimą, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

1

Už profesionalų, nuoširdų darbą ugdant mokinių gamtamokslines kompetencijas, dalyvavimą gamtosauginėse akcijose ir projektuose, vadovavimą ekologiniam klubui „Žuvėdra“ ir aktyvią jo veiklą puoselėjant bei saugant gamtą

1

Už kūrybingą, rezultatyvią pedagoginę veiklą, puikų parengimą informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui, rajono bei šalies olimpiadoms.

1

Už gebėjimą ugdymo procesą orientuoti į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus, motyvuojantį ugdymą skatinančius metodus, padedančius mokiniams sėkmingai dalyvauti įvairiuose rajono ir šalies projektuose bei konkursuose.

1

Už aktyvų pedagoginį darbą, geranorišką metodinę veiklą bei aukštus mokinių anglų kalbos pasiekimus valstybiniame brandos egzamine, rajono olimpiadoje.

1

Už kūrybiškai organizuojamą ugdymo procesą, puikius technologijų brandos egzamino mokinių pasiekimus, mokyklos bendruomenės vertybių puoselėjimą, atsakingą požiūrį į jai deleguotas veiklas

1

Už atsakingą pedagoginį darbą ir mokinių parengimą etnokultūriniams renginiams

1

Už atsakingą pedagoginį darbą, mokinių individualios pažangos matavimo ir įsivertinimo būdų įvairovę

1

Už ryžtą ir pagalbą padedant iš Ukrainos atvykusiems mokiniams mokytis lietuvių kalbos, pažinti mūsų tautos kultūros paveldą ir gyvąją tradiciją

1

Už aktyvų, kūrybišką darbą gimnazijoje ir rajone  pradinio ugdymo mokytojai  suteiktas rajono ,,Metų mokytojo” vardas

1

Vasario 16-osis dienos proga įteikta nominacija „Už sėkmingą kultūrinę veiklą integruojant visuomenę

1

Vasario 16-osis dienos proga įteikta nominacija „Už sėkmingą švietėjišką veiklą, mokyklos bendruomenės telkimą ir aktyvinimą“

1

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45
80-osios kartos išleistuvių šventė