Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 90.01;
 • muziejų veikla, kodas 91.02;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 59.29;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45
80-osios kartos išleistuvių šventė