Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Rima Misiūnienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Vadybinis stažas – 26 metai
Pedagoginis darbo stažas – 33 metų
Dėstomas dalykas – lietuvių kalba

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.45 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.45 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.45 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.45 – 15.15 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas (8 387) 51 045

El. paštas Rašyti

Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis ugdymas.

Ugdymas vyksta gimnazijos atskirame pastate - Lentupio g. 32, Švenčionių m.

Pradinio ugdymo organizavimas gimnazijoje aprašytas Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plane (96–108 punktai).

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45