Ugdymo organizavimas

2023-2024 mokslo metų ugdymo organizavimas

1. Mokslo metų trukmė.

 • 2023-2024 mokslo metai prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d.;
 • pamokos pradedamos 8.00 valandą;
 • ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokinimas – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos;
 • pamokų trukmė 45 min.

Pamokų laikas

Pamoka Gimnazijoje (5–8 ir I–IV gimn. kl. mokiniams) Gimnazijoje (5–8 ir I–IV gimn. kl. _TREČIADIENIAIS)
  Visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienį
1. 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 8.55 – 9.40
3. 10.00 – 10.45 10.00 – 10.45
4. 11.05 – 11.50 11.30 – 12.15
5. 12.10 – 12.55 12.35 – 13.20
6. 13.15 – 14.00 13.40 – 14.25
7. 14.10 – 14.55 14.30 – 15.15
8. 15.00 – 15.45 -

 

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

2. Mokinių atostogos

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos
prasideda
Rudens atostogos 2023 m.spalio 30 d. 2023 m. lapkričio 3 d. 2023 m. lapkričio 6 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. 2024 m. sausio 5 d. 2024 m. sausio 8 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. 2024 m. vasario 23 d. 2024 m. vasario 26 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. 2024 m. balandžio 5 d. 2024 m. balandžio 8 d.

Vasaros atostogos 1-4 kl. 

5-8 kl., I-II gimn. kl.

III kl.

2024 m. birželio 12 d.

2024 m. birželio 27 d.

2024 m. birželio 19 d.

2024 m. rugpjūčio 31 d. 2024 m. rugsėjo 2 d.
Vasaros atostogos IV gimn. kl. mokiniams Prasideda pasibaigus brandos egzaminų sesijai 2024 m. rugpjūčio 31 d. -

Pastabos: *III-IV gimnazijos klasių mokiniams pavasario (Velykų) atostogų diena, per kurią jie laiko pasirinktą egzaminą ar tarpinį patikrinimą, nukeliama į pirmąją dieną po atostogų.

3. Suderinus su Gimnazijos taryba mokslo metai skirstomi pusmečiais:

1-4 klasių mokiniams:

 • I pusmetis – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024  m. sausio 19 d.,
 • II pusmetis – 2024 m. sausio 22 d. – 2024 m. birželio 11 d.

5–8, I–II gimnazijos klasės mokiniams:

 • I pusmetis – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024  m. sausio 26 d.,
 • II pusmetis – 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. birželio 26 d.

III gimnazijos klasių mokiniams:

 • I pusmetis – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024  m. sausio 26 d.,
 • II pusmetis – 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. birželio 18 d.

IV gimnazijos klasės mokiniams:

 • I pusmetis – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024  m. sausio 19 d.,
 • II pusmetis – 2024 m. sausio 22 d. – 2023 m. birželio 4 d. 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 – 12.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45
80-osios kartos išleistuvių šventė