Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023–2024 m. m.

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Natalja Jaremčuk

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

 

Jurgita Jarmalienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Svetlana Menčinskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

 

Pradinio ugdymo mokytojai

Daiva Bečelytė

Pradinio ugdymo muzikos mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

Ligita Bernatavičiūtė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 2a klasei

Lina Lukšonienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

 1a klasei

Margarita Maslianikienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

 1b klasei

Edita Novikienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 3b klasei

Halina Pauliukėnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 3a klasei

Danguolė Sadaunykienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 2b klasei

Aldona Sližauskienė

Pradinio ugdymo lietuvių kalbos mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

Vilma Subačienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

 4a klasei

Rasa Štuikienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 1c klasei

Jurgita Urbanavičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2c klasei

Nijolė Vaitkuvienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

 3c klasei

Danguolė Vaškinėlienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 4b klasei

Lina Gančierienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2d klasei 

Jolanta Garšvienė

Pradinio ugdymo lietuvių kalbos mokytoja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

 

Rima Misiūnienė

Pradinio ugdymo lietuvių kalbos mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

Ingrida Smoliakienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja

 4c klasei

Snieguolė Veličkienė

Pradinio ugdymo užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Ona Barkuvienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Angelė Burokienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Rimutė Grigonienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Laima Juodagalvienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Aušra Kurpienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 IIIb klasei

Vita Petkevičienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

 

Andrijana Slabodaitė-Stefanskaja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

 IIIc klasei

Renata Stunžėnienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

 

Jolita Žemienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

 6a klasei

Irena Stuglienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Užsienio kalbų mokytojai

Loreta Alionienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 5b klasei

Svetlana Kraujalienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

 

Dovilė Maslianikienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Anglų kalbos mokytoja ekspertė

 5a klasei

Rimantė Nekraševičienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

 IIc klasei

Aušra Paulauskaitė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 

Svetlana Pavlovič

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

 9c klasei

Jolita Samanovičė

Anglų kalbos mokytoja 

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 6c klasei

Andrijana Slabodaitė-Stefanskaja

Užsienio kalbos (vokiečių) mokytoja

Vokiečių  kalbos mokytoja

 IIIc  klasei

Janina Jarmolovskaja

Užsienio kalbos (rusų) mokytoja

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

 

Ala Manačina

Užsienio kalbos (rusų) mokytoja

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

 

Edita Tomašauskienė

Užsienio kalbos (rusų) mokytoja
Užsienio kalbos (vokiečių) mokytoja

Rusų kalbos mokytoja metodininkė
Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

 

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Asta Abramovičienė

Matematikos mokytoja

Matematikos mokytoja metodininkė

 

Irena Čebruk

Matematikos mokytoja 

Matematikos mokytoja metodininkė

 Ia klasei

Lina Grybauskienė

Matematikos mokytoja 

Matematikos mokytoja metodininkė

 

Laimutė Gumovskaja

Matematikos mokytoja

Matematikos mokytoja metodininkė

 IIa klasei

Gražina Valeikienė

Matematikos mokytoja

Matematikos mokytoja metodininkė

 

Janina Dindienė

Matematikos mokytoja

Matematikos mokytoja

 

Marija Gučienė

Informatikos mokytoja

Informatikos mokytoja metodininkė

 

Pavel Jemeljanov

Informatikos mokytojas

Informatikos vyresnysis mokytojas  

 

Gamtos mokslų mokytojai

Virgilijus Cicėnas

Biologijos mokytojas

Biologijos vyresnysis mokytojas

 

Virginija Cicėnienė

Chemijos mokytoja

Chemijos mokytoja metodininkė

 

Oksana Gončarova

Biologijos, gyvenimo įgūdžių, žmogaus saugos mokytoja 
Chemijos mokytoja 

Biologijos mokytoja metodininkė
Chemijos  mokytoja metodininkė

 

Daiva Jasiulionienė

Fizikos mokytoja

Fizikos mokytoja metodininkė

 

Lilija Rutkovskaja

Biologijos, gyvenimo įgūdžių, žmogaus saugos mokytoja , karjeros konsultantė

Biologijos mokytoja metodininkė

 8a klasei

Svetlana Kostina

Biologijos, gyvenimo įgūdžių mokytoja

Biologijos vyresnioji mokytoja

 

Eugenijus Karneckas

Fizikos mokytojas 

Fizikos mokytojas metodininkas

 

Socialinių mokslų mokytojai

Loreta Chaleckienė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja 

Istorijos mokytoja metodininkė

 5c klasei

Vilija Jaksebogienė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja 

Istorijos mokytoja metodininkė

 IVa klasei

Ramunė Skripskaitė Li

Istorijos, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja 

Istorijos mokytoja metodininkė

 8b klasei

 

 

 

 

Nijolė Dabrienė

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

 8c klasei

Birutė Stulgaitytė

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja

 

Giedra Umbražiūnienė

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė

 

Ona Jakubianec

Geografijos mokytoja 

Geografijos mokytoja metodininkė

 Ib klasei

Gintautas Šamšūra

Geografijos mokytojas

Geografijos mokytojas metodininkas

 

Mindaugas Vitkauskas

Geografijos ir ekonomikos ir verslumo mokytojas 

Geografijos mokytojas metodininkas

 IIIa klasei

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

Pavel Jemeljanov

Technologijų mokytojas 

Technologijų mokytojas metodininkas

 

Jolanta Šisterova

Technologijų  mokytoja

Technologijų mokytoja metodininkė

 

Jurgita Travkina

Technologijų mokytoja

Technologijų vyresnioji mokytoja

 6b klasei

Janina Dindienė

Dailės mokytoja

Dailės mokytoja metodininkė

 

Jūratė Vitkauskienė

Dailės mokytoja

Dailės mokytoja ekspertė

 IVb klasei

Agnė Paulavičienė

Šokio mokytoja

Šokio mokytoja

 

Jolita Budrytė-Abromavičienė

Muzikos mokytoja 

Muzikos vyresnioji mokytoja

 7a klasei

Karolis Builys

Fizinio ugdymo mokytojas

Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

 7c klasei

Irina Burokienė

Fizinio ugdymo mokytoja 

Fizinio ugdymo mokytoja ekspertė

 IIb klasei

Andrius Nekrašas

Fizinio ugdymo mokytojas

Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

 

Gintautas Šamšūra

Fizinio ugdymo mokytojas

Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

 

Richardas Štuikys

Fizinio ugdymo mokytojas

Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

 

Kitos srities mokytojai

Andžela Trasevičienė

Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja

Lavinamosios klasės mokytoja

 6, 7, 8, 9 SL klasėms

Teresa Godlevskienė

Specialiosios (socialinių įgūdžių) klasės mokytoja

Socialinių įgūdžių mokytoja

 1,2,3 SĮ klasėms

Jelena Paškevičienė

Specialiosios (socialinių įgūdžių) klasės mokytoja

Vyresnioji specialioji pedagogė

 

Jolita Pošiūnienė

Specialiosios (socialinių įgūdžių) klasės mokytoja

Socialinių įgūdžių ir psichologijos mokytoja

 

Audronė Čaikinienė

Lavinamosios klasės auklėtoja, mokytojo padėjėja

Lavinamosios klasės mokytoja

 2,3,4 SL klasėms

Nijolė Dabrienė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja

 8c klasei

Vida Uzielienė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.10 – 14.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45
80-osios kartos išleistuvių šventė