Abiturientų laidos

Visų laikų gimnazijos abiturientų laidų lentelė

Abiturientų
laidos
Metai Gavusių
atestatus
skaičius
Abiturientų
laidos
Metai Gavusių
atestatus
skaičius
I 1931 4 XVII 1961 26
II 1932 7 XVIII 1962 28
III 1933 4 XIX 1963 22
IV 1934 12 XX 1964 25
I 1945 13 XXI 1965 25
II 1946 20 XXII 1966 37
III 1947 43 XXIII 1967 44
IV 1948 64 XXIV 1968 41
V 1949 39 XXV 1969 44
VI 1950 54 XXVI 1970 51
VII 1951 15 XXVII 1971 42
VIII 1952 17 XXVIII 1972 51
IX 1953 31 XXIX 1973 43
X 1954 46 XXX 1974 46
XI 1955 29 XXXI 1975 56
XII 1956 24 XXXII 1976 56
XIII 1957 29 XXXIII 1977 70
XIV 1958 22 XXXIV 1978 78
XV 1959 31 XXXV 1979 94
XVI 1960 27 XXXVI 1980 71
 • Pokario metais mokykla pavadinta Švenčionių 1-ąja vidurine mokykla.
 • 1969 m. mokyklai suteiktas prof. Z. Žemaičio vardas.
Abiturientų
laidos
Metai Gavusių
atestatus
skaičius
Abiturientų
laidos
Metai Gavusių
atestatus
skaičius
XXXVII 1981 89 LVII 2001 66
XXXVIII 1982 59 LVIII 2002 63
XXXIX 1983 66 LIX 2003 65
XL 1984 56 LX 2004 69
XLI 1985 56 LXI 2005 102
XLII 1986 58 LXII 2006 72
XLIII 1987 51 LXIII 2007 93
XLIV 1988 84 LXIV 2008 85
XLV 1989 48 LXV 2009 92
XLVI 1990 52 LXVI 2010 93
XLVII 1991 52 LXVII 2011 103
IIL 1992 45 LXVIII 2012 112
IL 1993 30 LXIX 2013 80
L 1994 31 LXX 2014 76
LI 1995 23 LXXI 2015 70
LII 1996 34 LXXII 2016 89 (11 iš jų
Adutiškio skyriaus)
LIII 1997 27 LXXIII 2017 80 (15 iš jų
Adutiškio skyriaus)
LIV 1998 28 LXXIV 2018 86 (10 iš jų
Adutiškio skyriaus)
LV 1999 35 LXXV 2019 73 (6 iš jų  Adutiškio skyriaus)
LVI 2000 45 LXXVI 2020 71
      LXXVII 2021 58 (8 iš jų Adutiškio skyriuje)
      LXXVIII 2021 70 (11 iš jų Adutiškio skyriuje)
      LXXVIX 2023 60
 • 1998 m. mokykla buvo reorganizuota. Pradinės klasės tapo Švenčionių pradine mokykla.
 • 1998 m. gegužės 29 d. Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos posėdyje buvo teigiamai įvertintos gimnazijos kūrimo pastangos ir mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.
 • 2012 m. pradėta gimnazijos reorganizacija. 2012–2013 m. m. mokėsi 6–8 klasių ir 1–4 gimn. klasių mokiniai; 2013–2014 m.m. mokėsi 7–8 klasių ir 1–4 gimn. klasių mokiniai; 2014 – 2015 m.m. 8 klasių ir 1-4 gimn. klasių mokiai. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokosi tik 1–4 gimnazijos klasių mokiniai.
 • 2015 m. nuo rugsėjo 1 d. priskirtas Adutiškio vidurinio ugdymo skyrius (11 ir 12 klasių mokiniai).
 • 2019 m. sausio 9 dieną gimnazija atšventė šimtmetį.
 • Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos gimnazija reorganizuota – prie gimnazijos prijungta Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių progimnazija ir Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla. 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45