Išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimas

Buvę mokyklos, gimnazijos mokiniai, sugadinę, pametę ar kitaip praradę mokymosi, ugdymo pasiekimų pažymėjimą apie pagrindinio ugdymo programos baigimą, išsilavinimo pažymėjimą ar brandos atestatą (ir/ar jo priedą) ir norintys gauti jo (jų) dublikatą (-us), turi pateikti gimnazijos direktoriui nustatytos formos prašymą ir kvitą už apmokėtas dublikato (ų) išdavimo išlaidas.

Lėšas už pažymėjimų dublikatus reikia pervesti į Švenčionių rajono savivaldybės sąskaitą:

Gavėjas: Švenčionių rajono savivaldybė

Įstaigos kodas 188766722

Sąskaitos Nr. LT96 4010 0432 0035 1858

Luminor bankas, banko kodas 4010

Paskirtyje nurodykite asmens vardą ir pavardę, kuriam išduodamas pažymėjimo dublikatas, išduodamo pažymėjimo pavadinimą.

Dublikatų išdavimo įmokos
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas 2,03 Eur
Brandos atestatas ir jo priedas 4,35 Eur
Kiti pažymėjimai 1,45 Eur

Sąlygos 

 • Jeigu dublikatą užsako kitas asmuo, jis privalo pateikti įgaliojimą dublikatui užsakyti. Įgaliojimas turi būti lietuvių kalba ir patvirtintas notaro.
 • Dublikatas išduodamas tik išsilavinimą patvirtinančio dokumento sugadinimo, pametimo ar kt. praradimo atveju ir jame įrašomi visi asmeniui anksčiau įteikto išsilavinimą patvirtinančio dokumento duomenys (nekeičiama nei asmens pavardė, nei kt. duomenys).
 • Užsisakyti išsilavinimą patvirtinančio dokumento dublikatą galima pateikus:
 • Prašymą dublikatui gauti (galima užpildyti vietoje, gimnazijos raštinėje);
 • Įmokos už dublikatą kvitą;
 • Asmens dokumentą.
 • Dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Dėl informacijos apie išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimą kreiptis į raštinės vedėją Renatą Povilėnienę, tel. (8 387) 51112

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45