Projektai 2019-2022 m. m. įgyvendintų/įgyvendinamų projektų sąrašas

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2016-2020 įgyvendintų/įgyvendinamų projektų sąrašas

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo

metai

Projekto organizatorius

Finansuota suma, Eur

1.

„Mes vėl esame kartu“

2016

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos finansuotas konkursas

„Būkime kartu“

1000

2.

„Viskas mūsų rankose“

2016

Švenčionių rajono savivaldybės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

1000

3.

„Sportas – sveikatos šaltinis“

2016

Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (Švietimo ir sporto veiklos programa)

700

4.

„Sukurkime erdvę tobulėti“

2016

Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (Švietimo ir sporto veiklos programa)

400

5.

„Mes drauge“

2016

Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondas

5212

6.

„Mes drauge“

2017

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos respublikos Vyriausybės

1500

7.

„Išmokime aktyviai ilsėtis“

2017

Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (Švietimo ir sporto veiklos programa)

200

8.

„Poilsis be kompiuterio“

2018

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimas ir įgyvendinimas

800

9. „Mes mokomės kitaip“ 2019 Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (Švietimo ir sporto veiklos programa)

600

10.

„Naktis gimnazijoje 2019“

2019

Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (Švietimo ir sporto veiklos programa)

500

11.

„Tobulėjimui ribų nėra“

2020

Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (Švietimo ir sporto veiklos programa)

900

12.

Active Citizens programos projektai „Ir aš galiu pats“ ir „Keičiam pasaulį – keičiamės patys“

2020

Active Citizens programos lėšos

1200

13.

„Gyvenimas gražus“

2020

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

1000

14.

„Kartu“

2020-2022

Laisvės TV

-

Visų projektų tikslinė grupė – mokiniai.

Tikslas – padrąsinti, supažindinti, susipažinti, sužinoti, patirti, užjausti, aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį, plėsti akiratį.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45