Darbo užmokestis

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2024 m.

 

Eil.

 Nr.

Pareigybės pavadinimas

Žmonių skaičius

I ketvirtis

II ketvirtis

III

ketvirtis

IV

ketvirtis

Vidurkis

už metus

1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5

3066

 

 

 

 

2

Mokytojas

80

2062

 

 

 

 

3

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

2

2156

 

 

 

 

4

Darbininkas

4

484

 

 

 

 

5

Bibliotekininkas

3

967

 

 

 

 

6

Soc. pedagogas

3

1864

 

 

 

 

7

Valytojas

15

638

 

 

 

 

8

Virėjo padėjėjas

2

517

 

 

 

 

9

Vyr. virėjas

2

1287

 

 

 

 

10

Virėjas

6

1038

 

 

 

 

11

Vairuotojas

5

1429

 

 

 

 

12

Spec. pedagogas

3

1382

 

 

 

 

13

Psichologas

2

2045

 

 

 

 

14

Raštinės administratorius

3

828

 

 

 

 

15

Aplinkos tvarkytojas

5

403

 

 

 

 

16

Mokytojo padėjėjas

8

827

 

 

 

 

17

Logopedas

2

1428

 

 

 

 

18

Inf. sistemų administratorius

3

373

 

 

 

 

19

Pastatų priežiūros specialistas

2

712

 

 

 

 

20

Archyvo tvarkytojas

2

426

 

 

 

 

21

Lavinamosios klasės auklėtojas

2

1248

 

 

 

 

22

Prailgintos grupės klasės auklėtojas

2

556

 

 

 

 

23

Rūbininkas-budėtojas

5

575

 

 

 

 

24

Auklėtojo padėjėjas

3

458

 

 

 

 

* Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).

 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m.

 

Eil.  Nr.

Pareigybės pavadinimas

Žmonių skaičius

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Vidurkis už metus

1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5

2822

2766

2894

2976

2865

2

Mokytojas

75

1706

1765

1690

2114

1819

4

Darbininkas

4

479

467

430

464

460

5

Bibliotekininkas

2

1011

913

896

1056

969

6

Soc. pedagogas

3

1307

1983

1893

2188

1843

7

Valytojas

12

750

786

836

759

783

9

Virėjo padėjėjas

2

630

630

637

 

632

10

Vyr. virėjas

2

1160

1160

1146

1120

1147

11

Virėjas

6

915

942

930

875

916

12

Vairuotojas

5

1369

1375

1130

1392

1314

13

Spec. pedagogas

3

926

1328

1329

1438

1349

14

Psichologas

2

2003

1705

1903

1814

1856

15

Raštinės administratorius

2

969

1159

908

569

901

16

Aplinkos tvarkytojas

5

377

389

379

357

376

17

Mokytojo padėjėjas

8

668

673

729

849

730

18

Logopedas

2

1528

907

1591

1365

1348

19

Inf. sistemų administratorius

2

384

449

520

424

444

20

Pastatų priežiūros specialistas

2

704

708

514

704

658

21

Archyvo tvarkytojas

2

438

403

377

402

405

22

Auklėtojas

4

566

582

564

644

589

23

Rūbininkas-budėtojas

5

531

517

508

301

464

24

Auklėtojo padėjėjas

3

413

399

430

429

418

 

 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m.

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Žmonių skaičius

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Vidurkis už metus

1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5

2022

2070

2178

2630

2225

2

Mokytojas

90

1388

1427

1499

1748

1516

3

Santechnikas

2

274

274

275

213

259

4

Darbininkas

5

348

243

367

391

337

5

Bibliotekininkas

3

801

847

821

978

862

6

Soc. pedagogas

3

1383

1512

1695

1983

1643

7

Valytojas

12

641

625

662

669

649

9

Virėjo padėjėjas

2

541

548

566

557

553

10

Vyr. virėjas

3

1002

1013

1008

916

985

11

Virėjas

6

822

845

846

819

833

12

Vairuotojas

6

918

1037

1146

1216

1079

13

Spec. pedagogas

3

925

992

1214

1282

1103

14

Psichologas

2

1458

1583

1736

2129

1727

15

Raštinės administratorius

3

807

733

849

1024

853

16

Aplinkos tvarkytojas

5

391

358

358

331

360

17

Mokytojo padėjėjas

5

601

702

1017

676

749

18

Logopedas

2

1187

1301

1284

1520

1323

19

Inf. sistemų administratorius

3

329

340

349

365

346

20

Pastatų priežiūros specialistas

3

488

502

484

748

556

21

Archyvo tvarkytojas

2

483

448

456

339

432

22

Auklėtojas

3

626

702

653

506

622

23

Rūbininkas -budėtojas

9

914

326

382

452

519

24

Auklėtojo padėjėjas

2

439

526

517

363

461

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2024 m. darbo užmokestis 2024-04-17 08:22:37 132.29 KB
2023 m. darbo užmokestis 2024-04-17 08:22:37 111.82 KB
2022 m. darbo užmokestis 2024-04-17 08:22:37 114.58 KB
2021 m. darbo užmokestis 2024-04-17 08:22:37 116.39 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.15 – 14.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45