Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio įgyvendinimo komanda

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komandoje
1. Rima Razmienė Direktorė, užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja ekspertė Vadovė
2. Algirdas Uziala Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, matematikos vyresnysis mokytojas Pavaduotojas
3. Angelė Burokienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė Narė
4. Virginija Cicėnienė Chemijos mokytoja metodininkė, gamtamokslinių dalykų metodinės grupės pirmininkė Narė
5. Nijolė Dabrienė Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Narė
6. Teresa Godlevskienė Socialinė pedagogė metodininkė, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė Narė
7. Irena Čebruk Matematikos mokytoja metodininkė, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė Narė
8. Dovilė Maslianikienė Užsienio (anglų) kalbos mokytoja ekspertė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė Narė
9. Ramunė Skripskaitė Li Istorijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė Narė
10. Vilma Subačienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Metodinės tarybos pirmininkė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė Narė
11. Jūratė Vitkauskienė Dailės mokytoja metodininkė, menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė Narė

Dokumentai

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Ką reikia žinoti? 2023-01-06 15:09:15 25.46 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022–2023, 2023–2024 m. m. 2023-02-22 08:31:14 104 KB
Mokytojams apie kompetencijas 2023-02-22 08:25:01 433.46 KB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą 2023-02-22 08:26:29 1.17 MB

Nuorodos

Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45
80-osios kartos išleistuvių šventė