Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Irena Stuglienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Vadybinis stažas – 9 metai
Pedagoginis darbo stažas – 29 metai
Dėstomas dalykas – lietuvių kalba ir literatūra

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.45 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.45 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.45 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.45 – 15.15 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo sritys ir dalykai:

 • Dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba;
 • Kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio (anglų) kalba, antroji užsienio (rusų, vokiečių) kalba;
 • Matematika;
 • Gamtamokslinis ugdymas: gamta ir žmogus, biologija, chemija, fizika;
 • Socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas;
 • Meninis ugdymas: dailė, muzika;
 • Informacinės technologijos;
 • technologijos;
 • Fizinis ugdymas;
 • Žmogaus sauga.

Pagrindinio ugdymo organizavimas gimnazijoje aprašytas Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plane (110–129 punktai).

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45