Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjomis gimnazijoje dirba

Ieva Jakubėnienė Mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Olga Stasiulevičienė Mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Domilė Šereikienė Mokytojo padėjėja

Pagalbą teikia 5-8 klasių mokiniams pamokų metu ir pagal poreikį po pamokų

Adutiškio g. 18

Darbo laikas

Savaitės dienos

Pagal tvarkaraštį

Pietūs

Darbas pailgintoje dienos grupėje

Pirmadienis

07.45 – 14.50

11.50 – 12.20

14.50 – 16.30*

Antradienis

07.45 – 14.50

11.50 – 12.20

14.50 – 16.30

Trečiadienis

07.45 – 14.00

10.45 – 11.15

14.00 – 16.30

Ketvirtadienis

07.45 – 14.00

11.50 – 12.20

14.00 – 16.30

Penktadienis

07.45 – 14.00

11.50 – 12.20

14.00 – 15.30

*pagalba pagal poreikį 

Marytė Šimkūnienė Mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Violeta Tumanovienė Mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Kristina Untonienė Mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Marija Veličkienė Mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; 
 2. padeda perskaityti ir/ar perskaito tekstus, skirtus ugdymuisi;
 3. padeda užsirašyti ir/ar užrašo ugdymo medžiagą;
 4. padeda tinkamai naudotis ugdymui(si) skirtomis priemonėmis;
 • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
 • turinčiam ribotas mobilumo galimybes - išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;

Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais.

Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

Dalyvauja Mokytojų tarybos posėdžiuose, gimnazijos pedagoginių darbuotojų pasitarimuose, susirinkimuose.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.10 – 14.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45