Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Daiva Jasiulionienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija, fizikos mokytoja metodininkė
Vadybinis stažas – 17 metų
Pedagoginis darbo stažas – 33 metų
Dėstomas dalykas – fizika

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas +37067046850
Mobilusis +370 670 46850

El. paštas Rašyti

Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai:

Vidurinio ugdymo programa gimnazijos III, IV klasėse įgyvendinama vadovaujantis

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, kurias sudaro šios sritys:

 • Dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba;
 • Kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos;
 • Matematika;
 • Gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika;
 • Socialinis ugdymas: istorija, geografija, ekonomika ir verslumas, psichologija;
 • Meninis ugdymas: dailė, muzika, šokis;
 • Informacinės technologijos;
 • Braižyba;
 • Technologijos: statyba ir medžio apdirbimas, taikomasis menas, amatai ir dizainas;
 • Fizinis ugdymas.

Vidurinio ugdymo organizavimas gimnazijoje aprašytas Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plane (131–152 punktai).

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.10 – 14.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45