Misija, vizija, vertybės

Misija

Gimnazija teikia kokybišką išsilavinimą  vykdydama ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, bendradarbiauja su mokiniu ir jo šeima, padeda kiekvienam mokiniui siekti pažangos,  įgyti bendrąsias kompetencijas, sudaro sąlygas saviraiškai.

Vizija

Gimnazija – moderni, nuolat besimokanti,  vertybes puoselėjanti  mokykla, teikianti kokybišką ugdymą įvairių gebėjimų mokiniams, sudaranti sąlygas įvairiapusei  asmenybės brandai.

Vertybės

 • Atsakingumas (patikimumas)
 • Sąžiningumas (nuoširdumas, teisingumas)
 • Mandagumas (paslaugumas, geros manieros)
 • Laisvė pasirinkti
 • Ambicingumas (darbštumas, karjeros siekis)
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.10 – 14.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45
80-osios kartos išleistuvių šventė