Psichologas

 

Psichologėmis gimnazijoje dirba

Jolita Pošiūnienė Psichologė

Kuruoja Adutiškio skyrių, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1-4 , I-IV gimn. ir socialinių įgūdžių klases

Kab. Nr. 114 (Lentupio g. 32)
Kab. Nr.108 B (Adutiškio g. 18)
Kab. Nr. 210 (Postavų g.36, Adutiškis)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 11.00
13.00 – 14.00

 

14.00 – 18.30

Antradienis

7.30 – 14.00 11.50 – 12.20 16.00 – 18.30

Trečiadienis

7.30 – 14.00 11.30 – 12.00 14.00 – 18.00

Ketvirtadienis

7.30 – 14.00 11.30 – 12.00 14.00 – 18.00
Penktadienis 10.00 – 13.00  

13.00 – 18.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Svetlana Kostina Psichologė

IV kategorija
Kuruoja 5-8 klases
Kab. Nr. 112 (Adutiškio g. 18)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Trečiadienis

11.15 – 15.30

12.00 – 12.30 15.30 – 17.00

Ketvirtadienis

8.45 – 15.00

12.00 – 12.30

15.00 – 17.00

Penktadienis

8.30 – 10.00

12.00 – 12.30

7.45 - 8.30

12.30 – 15.15

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Veiklos tikslas:

 • stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais.

Veikla:

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvelius (globėjus, rūpintojus), mokytojus šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias ar grupėms rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.
 • Bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, yra mokyklos Vaiko Gerovės komisijos narys.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas*);
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • vaiko teisių apsaugos tarnyba.

*Kreipiantis vaikams iki 16 metų, yra būtinas raštiškas tėvų (globėjų) sutikimas.

Kreipkis į gimnazijos psichologą dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių:

 • jei kyla sunkumų moksluose,
 • nesutari su draugais,
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais,
 • jei turi mokymosi sunkumų,
 • kamuoja nerimas, depresija, stresas,
 • jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes,
 • sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais,
 • jautiesi vienišas, nemylimas,
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Ką dar svarbu žinoti apie psichologo pagalbą?

 • Psichologas nėra gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų, neišrašo receptų vaistams. Psichines ligas diagnozuoja ir gydo gydytojai psichiatrai. Psichologas nėra psichiatras;
 • Psichologas padeda spręsti kliento psichologines problemas, pažiūrėti į žmogaus gyvenimo situacijas kitu kampu, tačiau už patį jį problemų nespręs, nes tam, kad vyktų pokyčiai žmogaus viduje ir gyvenime, reikia, kad jis pats to aktyviai norėtų ir siektų;
 • Psichologo pagalba yra absoliučiai konfidenciali. Tai, apie ką kalbatės jo kabinete ir lieka tik tarp to kabineto sienų;
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška, žmogus pats sprendžia, kiek jam ji reikalinga ir priimtina.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.15 – 14.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45