Apie gimnaziją

Istorija

Profesorius Zigmas Žemaitis

Švenčionių lietuvių gimnazija 1918 – 1937 metais

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija pradėta steigti 1918 metais. Po daugelio sunkumų pamokos gimtąja kalba gimnazijoje prasidėjo 1919 m. sausio 9 dieną. Direktoriumi tapo prof. Z. Žemaitis. Švenčioniškių ilgai laukta svajonė išsipildė. Valstiečių vaikai galėjo siekti mokslo žinių. Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą, pastate įsikūrė lenkų gimnazija. Lietuvių gimnazijai teko ieškoti naujos buveinės. Ji įsikūrė parapijos namuose, dalis klasių iždinėje. Švenčionių dekanas nupirko 3 ha sklypą, kuriame prasidėjo naujo gimnazijos pastato statyba. 1930 m. mokiniai sėdėjo naujose klasėse. Šalia buvo pastatytas bendrabutis ir valgykla. Okupuotame krašte Lietuvių gimnazija ne kartą buvo uždaryta, dažnai keičiami direktoriai, netvirtinami mokytojai. Gimnazijos bendruomenė siekė išlaikyti kuo artimesnį ryšį su visuomene, skiepijamas pasididžiavimas savo istorija, kultūra, kalba. Kasmet buvo minimos Lietuvos valstybei svarbios datos. Veikė literatų, skautų, sporto kuopelės, choras ir orkestras. Gimnazistai buvo dažni įvairių kultūrinių renginių dalyviai visame Vilniaus krašte. Biblioteka buvo nuolatos papildoma moksline, grožine literatūra, atnaujinamas inventorius.

1936-07-10 gautas oficialus Lenkijos švietimo institucijos raštas, kuriame teigiama, kad ketinama uždaryti gimnaziją dėl nepakankamo mokymo ir auklėjimo lygio. Buvo pateikti argumentuoti ir išsamūs atsakymai, rodantys, kad kaltinimai nepagrįsti. Gimnazijos uždarymo faktas patvirtintas 1937-05-29 gautame dokumente.

Švenčionių pirmoji vidurinė mokykla – Švenčionių Zigmo Žemaičio vidurinė mokykla

Gimnazija tęsė veiklą jau po Antrojo pasaulinio karo buvusiose lenkų gimnazijos patalpose. Ji buvo pavadinta Švenčionių pirmąja vidurine mokykla. Išgyvenusi pokario sunkumus mokykla plėtėsi, augo. 1964 metais pristatytas antras aukštas, vėliau vyko naujo modernaus priestato, bendrabučio statybos. Mokinių skaičius nuolat augo, teko mokytis dviem pamainomis.

Mokiniai, mokytojai tapo sovietinės švietimo sistemos dalimi. Tačiau ir toliau buvo puoselėjamos lietuviškumo tradicijos, pagarba praeičiai, vertinamas bendruomeniškumas. Mokykloje susikūrė ir veikė įvairūs būreliai : turistų, literatų. Mokiniai dalyvaudavo rajono ir respublikos Dainų šventėse. Kraštotyrininko, poeto, literatūros mokytojo S. Kadzevičiaus iniciatyva 1984 m. mokykloje įkurtas muziejus. Didelę dalį eksponatų sudarė paties mokytojo surinkta medžiaga apie gimnazijos istoriją.

1969 metais mokykla paminėjo savo veiklos 50 – metį. Šventėje dalyvavo ir jos įkūrėjas, pirmasis direktorius prof. Zigmas Žemaitis. Po metų mokyklai suteiktas Zigmo Žemaičio vardas.

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija

Atgimimo laikais švenčioniškiai iškėlė gimnazijos atkūrimo idėją. Atkūrimas vyko dviem etapais: pirmiausia buvo siekiama gauti leidimą kurti gimnazijos klases, o vėliau – siekti gimnazijos statuso. Didelę reikšmę atkūrimui turėjo istorinė gimnazijos praeitis, tradicijos. Mokytojai kėlė kvalifikaciją, dalyvavo įvairiuose projektuose. Mokiniai domėjosi gimnazijoje dėstomų dalykų pasiūla. Mokinių tėveliai, suvokdami mokslo svarbą, tradicijų tęstinumą, palaikė šią idėją. Gimnazijos veikla buvo įvertinta Gimnazijų Tarybos ir LR ŠMM .

1998 m. gegužės mėn. 29 d. Z. Žemaičio vidurinei mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas. 1998 m. lapkričio mėn. įvyko iškilminga gimnazijos inauguracija. Buvo pašventinta gimnazijos vėliava, sukurtas gimnazijos ženklas.

Nuo pat įkūrimo dienos gimnazija yra svarbus lietuvių kultūros židinys, kurio dėka Rytų Lietuvoje puoselėjama lietuvių kalba ir kultūra.

Šiuo metu jai vadovauja direktorė Rima Razmienė. Gimnazistai tampa mokyklos, rajono ir net respublikos olimpiadų bei konkursų prizininkais, sėkmingai atstovauja mokyklai.

Jau keliolika metų palaikomi ryšiai su Vokietijos Oitino miesto J. Foso gimnazija. Draugaujame su Lukšių V. Grybo vidurinės mokyklos bendruomene. Taip pat gimnazijos bendruomenė dalyvauja įvairiuose projektuose, kultūriniuose renginiuose.

2018 m. sausio 9 d. gimnazija atšventė savo devyniasdešimt devynių metų sukaktį.

2019 m. – gimnazijai 100!

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45