Logopedas

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, bei mokiniams, kuriems logopedo pagalba skirta Švietimo pagalbos tarnybos (ar kitos įstaigos).

Logopedo funkcijos:

 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų ( sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, teikia VGK komisijai);
 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje, teikia rekomendacijas mokytojams dėl garsų tarimo, foneminės klausos, žodyno, kalbos gramatinės sandaros, rišliojo pasakojimo įtvirtinimo;
 • konsultuoja tėvus dėl kylančių skaitymo ir rašymo sunkumų. Dėl mokinių patiriamų kalbos ir kalbėjimo sunkumų ugdymo(si) įveikimo strategijų, metodų taikymo namuose;
 • sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;
 • šalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • padeda mokytojams pritaikyti mokomąją medžiagą, mokymo priemones mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė (logopedo) pagalba;
 • padeda mokytojams rengti ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė (logopedo) pagalba;
 • tvarko ir pildo logopedo veiklos dokumentus.

Logopedas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

Logopedės gimnazijoje dirba

Virginija Duksienė Specialioji pedagogė, logopedė

Kuruoja priešmokyklinio ugdymo grupes, 1-4 klases
Kab. Nr. 202 (Lentupio g. 32)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 13.45

12.00 – 12.30

7.25 – 7.55
13.45 – 14.45

 

Antradienis

8.00 – 14.45

12.00 – 12.30

7.25 – 7.55

 

Trečiadienis

8.00 – 14.45

12.00 – 12.30

7.25 – 7.55  

Ketvirtadienis

8.00 – 14.45

12.00 – 12.30

7.25 – 7.55  
Penktadienis       Nuotoliniu būdu
10.00 – 18.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Jelena Paškevičienė Specialioji pedagogė, logopedė

Kuruoja I-IV gimn. ir socialinių įgūdžių klases
Kab. Nr. 105B (Adutiškio g. 18)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Gimnazijoje Nuotoliniu būdu

Pirmadienis

       

Antradienis

       

Trečiadienis

       

Ketvirtadienis

8.55 – 12.55   7.00 – 8.00  
Penktadienis 8.00 – 11.50  

7.00 – 8.00 

11.50 – 12.50

12.50 – 15.50

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.10 – 14.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45