Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-22 16:33 Naujiena sukurta: Pamokos „Atminties keliu“
2. 2023-09-22 12:45 Naujiena atnaujinta: Iškilmingai apdovanoti raštingiausi gimnazistai
3. 2023-09-22 12:45 Naujiena atnaujinta: Gimnazijos duomenų apsaugos pareigūne paskirta
4. 2023-09-22 12:39 Naujiena atnaujinta: Iškilmingai apdovanoti raštingiausi gimnazistai
5. 2023-09-21 08:52 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos planas sausiui
6. 2023-09-21 08:52 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos planas vasariui
7. 2023-09-21 08:52 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos planas kovui
8. 2023-09-21 08:52 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos planas balandžio mėnesiui
9. 2023-09-21 08:52 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos planas gegužės mėnesiui
10. 2023-09-21 08:52 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos planas birželio mėnesiui
11. 2023-09-21 08:52 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos planas rugsėjo mėnesiui
12. 2023-09-21 08:52 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos planas spalio mėnesiui
13. 2023-09-21 08:52 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos planas lapkričio mėnesiui
14. 2023-09-21 08:51 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos planas balandžio mėnesiui
15. 2023-09-21 08:51 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos planas gegužės mėnesiui
16. 2023-09-21 08:51 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos planas birželio mėnesiui
17. 2023-09-21 08:51 Dokumentas sukurtas: Gimnazijos veiklos planas rugsėjo mėnesiui
18. 2023-09-21 08:50 Dokumentas sukurtas: Gimnazijos veiklos planas birželio mėnesiui
19. 2023-09-20 12:23 Naujiena sukurta: Iškilmingai apdovanoti raštingiausi gimnazistai
20. 2023-09-19 10:17 Naujiena sukurta: Gimnazijos duomenų apsaugos pareigūne paskirta
21. 2023-09-19 09:22 Puslapis atnaujintas: Ugdymo organizavimas
22. 2023-09-19 09:19 Dokumentas sukurtas: Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarkos pakeitimas
23. 2023-09-19 09:16 Dokumentas atnaujintas: Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka
24. 2023-09-19 09:16 Dokumentas sukurtas: Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
25. 2023-09-19 09:11 Dokumentas sukurtas: Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka
26. 2023-09-18 10:42 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas V-144 2022-09-08
27. 2023-09-18 10:42 Dokumentas atnaujintas: Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2021 m.
28. 2023-09-18 10:42 Dokumentas atnaujintas: Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka 2021 m.
29. 2023-09-18 10:42 Dokumentas atnaujintas: Gautų prašymų dėl mokinių perkėlimo į kitą klasę/grupę, mokytojų keitimo nagrinėjimo tvarka 2017 m.
30. 2023-09-18 10:42 Dokumentas atnaujintas: Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2020 m.
31. 2023-09-18 10:42 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 5-8 ir I-IV gimn. klasių 2020 m.
32. 2023-09-18 10:42 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 1-4 klasių 2022 m.
33. 2023-09-18 10:41 Dokumentas atnaujintas: Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2017 m.
34. 2023-09-18 10:41 Dokumentas atnaujintas: Mokinio paaiškinimas dėl pavėlavimo
35. 2023-09-18 10:41 Dokumentas atnaujintas: Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamos priežasties praleistų pamokų
36. 2023-09-18 10:41 Dokumentas atnaujintas: Pranešimas dėl mokinio praleistų pamokų
37. 2023-09-18 10:41 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarkos aprašas 2021 m.
38. 2023-09-18 10:41 Dokumentas atnaujintas: Elektroninio dienyno tvarkymo aprašas 2020 m.
39. 2023-09-18 10:41 Dokumentas atnaujintas: Profesinio orientavimosi aprašas 2019 m.
40. 2023-09-18 10:41 Dokumentas atnaujintas: Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021 m.
41. 2023-09-18 10:41 Dokumentas atnaujintas: Incidentų darbe tyrimo ir registravimo tvarkos aprašas 2018 m.
42. 2023-09-18 10:41 Dokumentas atnaujintas: Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2021 m.
43. 2023-09-18 10:41 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo tvarka 2021 m.
44. 2023-09-18 10:41 Dokumentas sukurtas: Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
45. 2023-09-18 10:34 Dokumentas atnaujintas: 2021 metų veiklos planas
46. 2023-09-18 10:34 Dokumentas atnaujintas: 2021-2022 m. m. mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas
47. 2023-09-18 10:34 Dokumentas atnaujintas: 2021-2023 metų strateginis planas
48. 2023-09-18 10:34 Dokumentas atnaujintas: Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas
49. 2023-09-18 10:34 Dokumentas atnaujintas: Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas
50. 2023-09-18 10:34 Dokumentas sukurtas: Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45