Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimas 2024-06-13 10:44:30 253.61 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano 7.5.1. punkto pakeitimas 2024-06-13 10:44:30 691.01 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-06-13 10:44:30 1.23 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-06-13 10:44:30 1.11 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas 2024-06-13 10:44:30 29.96 KB
2024 m. veiklos planas 2024-06-13 10:44:30 530.41 KB
2023 m. veiklos planas 2024-06-13 10:44:30 608.64 KB
2022 m. veiklos planas 2024-06-13 10:44:30 400.93 KB
2021-2023 metų strateginis planas 2024-06-13 10:44:30 598.08 KB
2021-2022 m. m. mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-06-13 10:44:30 0.99 MB
2021 metų veiklos planas 2024-06-13 10:44:30 759.94 KB
Ugdymo plano priedai
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu 2021 -2022 m. m. (1 priedas) 2022-04-09 16:48:21 0.99 MB
Mokinių mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo priemonių planas 2021-2022 m. m. (2 priedas) 2022-04-09 16:47:15 203.32 KB
Vidurinio ugdymo individualaus plano keitimo tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. (3 priedas) 2022-04-09 16:47:29 208.24 KB
Socialinės – pilietinės veiklos kryptys 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokiniams 2021-2022 m. m. (4 priedas) 2022-04-09 16:48:43 207.66 KB
Veiklos ataskaitos
Vadovo veikla
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2023 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 285.75 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2022 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 1.55 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2020 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 118.05 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2019 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 6.76 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2018 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 517.38 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2017 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 270.04 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2021 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 1.73 MB
Vadovo veiklos užduotys
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2018 metų veiklos užduotys 202.02 KB
Švenčionių rajono savivaldybės mero potvarkis "Dėl Švenčionių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2018 metų užduočių nustatymo"-elektroninio dokumento nuorašas 212.82 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m.
Gimnazijos veiklos planas birželio mėnesiui 2024-06-13 10:39:14 197.27 KB
Gimnazijos veiklos planas gegužės mėnesiui 2024-06-13 10:39:14 210.73 KB
Gimnazijos veiklos planas balandžio mėnesiui 2024-06-13 10:39:14 204.93 KB
Gimnazijos veiklos planas kovo mėnesiui 2024-06-13 10:39:14 266.4 KB
Gimnazijos veiklos planas vasario mėnesiui 2024-06-13 10:39:14 170.39 KB
Gimnazijos veiklos planas sausio mėnesiui 2024-06-13 10:39:14 235.92 KB
2023 m.
Gimnazijos veiklos planas gruodžio mėnesiui 2024-01-10 10:58:39 264.05 KB
Gimnazijos veiklos planas lapkričio mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 175.29 KB
Gimnazijos veiklos planas spalio mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 169.08 KB
Gimnazijos veiklos planas rugsėjo mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 145.33 KB
Gimnazijos veiklos planas birželio mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 178.79 KB
Gimnazijos veiklos planas gegužės mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 211.36 KB
Gimnazijos veiklos planas balandžio mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 184.49 KB
Gimnazijos veiklos planas kovo mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 170.95 KB
Gimnazijos veiklos planas vasario mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 150.1 KB
Gimnazijos veiklos planas sausio mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 144.83 KB
2022 m.
Gimnazijos veiklos planas gruodžio mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 177.46 KB
Gimnazijos veiklos planas lapkričio mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 170.99 KB
Gimnazijos veiklos planas spalio mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 182.17 KB
Gimnazijos veiklos planas rugsėjo mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 138.68 KB
Gimnazijos veiklos planas birželio mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 213.69 KB
Gimnazijos veiklos planas gegužės mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 227.59 KB
Gimnazijos veiklos planas balandžio mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 162.75 KB
Gimnazijos veiklos planas kovui 2023-09-21 08:52:13 199.85 KB
Gimnazijos veiklos planas vasariui 2023-09-21 08:52:13 177.26 KB
Gimnazijos veiklos planas sausiui 2023-09-21 08:52:13 197.37 KB
2021 m.
Gimnazijos veiklos planas gruodžiui 2022-04-10 10:24:37 207.71 KB
Gimnazijos veiklos planas lapkričiui 2022-04-10 10:24:37 182.9 KB
Gimnazijos veiklos planas spaliui 2022-04-10 10:24:37 167.33 KB
Gimnazijos veiklos planas rugsėjui 2022-04-10 10:24:38 150.42 KB
Gimnazijos veiklos planas birželiui 2022-04-10 10:24:38 239.29 KB
Gimnazijos veiklos planas gegužei 2022-04-10 10:24:38 154.07 KB
Gimnazijos veiklos planas balandžiui 2022-04-10 10:24:38 212.64 KB
Gimnazijos veiklos planas kovui 2022-04-10 10:24:38 199.01 KB
Gimnazijos veiklos planas vasariui 2022-04-10 10:24:39 278.41 KB
Gimnazijos veiklos planas sausiui 2022-04-10 10:24:39 260.81 KB
2020 m.
Gimnazijos veiklos planas gruodžiui 2022-04-10 10:26:57 332.29 KB
Gimnazijos veiklos planas lapkričiui 2022-04-10 10:26:57 268.49 KB
Gimnazijos veiklos planas spaliui 2022-04-10 10:26:57 333.13 KB
Gimnazijos veiklos planas rugsėjui 2022-04-10 10:26:58 467.54 KB
Gimnazijos veiklos planas balandžio-gegužės mėnesiams 2022-04-10 10:26:58 94.8 KB
Gimnazijos veiklos planas kovui 2022-04-10 10:26:58 118 KB
Gimnazijos veiklos planas vasariui 2022-04-10 10:26:58 187.91 KB
Gimnazijos veiklos planas sausiui 2022-04-10 10:26:58 114 KB
2019 m.
Gimnazijos veiklos planas gruodžiui 2022-04-10 10:31:33 247.56 KB
Gimnazijos veiklos planas lapkričiui 2022-04-10 10:31:33 240.38 KB
Gimnazijos veiklos planas spaliui 2022-04-10 10:31:34 137.35 KB
Gimnazijos veiklos planas rugsėjui 2022-04-10 10:31:34 244.08 KB
Gimnazijos veiklos planas birželiui 2022-04-10 10:31:34 244.25 KB
Gimnazijos veiklos planas gegužei 2022-04-10 10:31:34 250.79 KB
Gimnazijos veiklos planas kovui 2022-04-10 10:31:34 122.39 KB
Gimnazijos veiklos planas vasariui 2022-04-10 10:31:34 109.43 KB
Gimnazijos veiklos planas sausiui 2022-04-10 10:31:35 105 KB
2018 m.
Gimnazijos veiklos planas gruodžiui 2022-04-10 10:32:44 247.6 KB
Gimnazijos veiklos planas lapkričiui 2022-04-10 10:32:44 256.44 KB
Gimnazijos veiklos planas spaliui 2022-04-10 10:32:45 240.91 KB
Gimnazijos veiklos planas rugsėjui 2022-04-10 10:32:45 269.47 KB